Mentorointi

Tervetuloa mukaan Tampereen Lääkäriseuran mentorointihankkeeseen!

Tampereen lääkäriseura järjestää Tampereen alueella 4-6.vsk kandeilla ja nuorille lääkäreille mentorointia.  Mentorointi on vanhemman ja nuoremman kollegan välistä vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuoremman kollegan ammatti-identiteettiä ja siirtää hiljaista tietoa ja kokemusta eteenpäin. Haku mukaan toimintaan on kerran vuodessa syksyisin.

Mitä mentorointi on parhaimmillaan?

  • Kiinteä osa lääkäriksi kasvamista
  • Vertaistukea työssä jaksamisen edistämiseksi
  • Yksi väylä purkaa tuntoja
  • Uusia kollegakunnan sisäisiä tuttavuuksia
  • Ihan mitä ryhmä itse keksii!

Mitä mentorointi ei ole?

  • Medisiinisten kysymysten ratkomista (tämä tapahtuu työpaikoilla!)
  • Mielenterveyden sairaanhoitoa (tällaista tukea tarjoavia tahoja ovat mm. YTHS, työterveydenhuolto ja Lääkäriliiton luottamuslääkärit)
  • Mentorin ei tarvitse olla ohjaamisen ammattilainen!

 

25.10.2021 Mentorointi-infon slidet:

Mitä mentorointi on? – Outi Kortekangas-Savolainen

Käytännön asiaa – Henna Pekki

 

Lisätietoa:

Tampereen mentoroinnin opas 2021 

Alla olevan linkin takaa löydät Duodecimin Lääkärit mentoroivat- webinaarit, joissa käydään tarkemmin läpi mitä mentorointi on.

https://www.duodecim.fi/tuotteet-ja-palvelut/koulutus/laakarit-mentoroivat/

Mentorointioppaaseen on koottu tietoa ja kokemuksia maassamme järjestetyistä virallisista mentorointihankkeista.

https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2021/03/Laakarit-mentoroivat-opas-versio-1.4.pdf

 

Mikäli mentoroinnissa tulee ongelmia, ota yhteyttä hankkeen järjestäjiin laittamalla viestiä osoitteeseen mentorointi@tampereenlaakariseura.fi  

Vastaamme kahden arkipäivän kuluessa.