Mentorointi

Tervetuloa mukaan Tampereen Lääkäriseuran, Duodecimin ja NLY:n mentorointihankkeeseen!

Tampereen Lääkäriseura, Lääkäriseura Duodecim ja NLY järjestävät Tampereen alueella 4 - 6.vsk kandeille ja nuorille lääkäreille mentorointia.  Mentorointi on vanhemman ja nuoremman kollegan välistä vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuoremman kollegan ammatti-identiteettiä ja siirtää hiljaista tietoa ja kokemusta eteenpäin.


Mentorinfo pidetään 4.10.2023 Teamsin välityksellä kello 18-19

Mitä mentorointi on parhaimmillaan?

  • Kiinteä osa lääkäriksi kasvamista
  • Vertaistukea työssä jaksamisen edistämiseksi
  • Yksi väylä purkaa tuntoja
  • Uusia kollegakunnan sisäisiä tuttavuuksia

Mitä mentorointi ei ole?

  • Medisiinisten kysymysten ratkomista (tämä tapahtuu työpaikoilla!)
  • Mielenterveyden hoitoa (tällaista tukea tarjoavia tahoja ovat mm. YTHS, työterveydenhuolto ja Lääkäriliiton luottamuslääkärit)
  • Mentorin ei tarvitse olla ohjaamisen ammattilainen!Mentorointiopas 2022-2023 päivittyy elokuun aikana

Tampereen mentoroinnin opas 2023-2024


4.10.23 Mentorointi-infon slidet

Tervetuloa mentorointiin - Marja-Liisa Sumelahti 4.10.23

Käytännön asiaa - Henna Pekki 4.10.23⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Aikaisempien vuosien materiaalia

4.10.2022 Mentorointi-infon slidet 

Mitä mentorointi on? – Outi Kortekangas-Savolainen 4.10.22

Käytännön asiaa – Henna Pekki 4.10.2022

Joulukuun mentorointi-illan alustus

Reflektio mentoroinnissa -Marja-Liisa SumelahtiLisätietoa

Alla olevan linkin takaa löydät Duodecimin Lääkärit mentoroivat- webinaarit, joissa käydään tarkemmin läpi mitä mentorointi on.

Duodecimin Lääkärit mentoroivat- webinaarit

Mentorointioppaaseen on koottu tietoa ja kokemuksia maassamme järjestetyistä virallisista mentorointihankkeista.

https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2021/03/Laakarit-mentoroivat-opas-versio-1.4.pdf

Mikäli mentoroinnissa tulee ongelmia, ota yhteyttä hankkeen järjestäjiin laittamalla viestiä osoitteeseen mentorointi@tampereenlaakariseura.fi  

Vastaamme kahden arkipäivän kuluessa.


Työryhmän puolesta

Henna Pekki, TLS  ja Marja-Liisa Sumelahti, Duodecim aluekoulutuspäällikkö